Over ons

Wij zijn Stichting Get Aut!

Stichting Get Aut! is een stichting voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Bij de Get Aut! kunnen de kinderen vriendjes met elkaar worden, zich aan elkaar spiegelen en werken met een individuele begeleider aan bepaalde doelen. Dit allemaal terwijl de ouders worden ontlast voor een dagje. Per maand is er een aanbod van minimaal vijf verschillende activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen.

Get Aut! Dag
Wij organiseren twee zogenoemde Get Aut! Dagen voor de jongere kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot 12 jaar. Één keer per maand is er een speciale thema dag op locatie en de andere dag maken wij een uitje naar een museum, dierentuin, pretpark, zwembad of iets dergelijks.

Get Aut! Extra
De Get Aut! Extra is bedoeld voor de oudere kinderen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Ook voor deze groep organiseren wij minimaal twee activiteiten per maand met het verschil dat de oudere groep alleen uitjes maakt. De ene keer maken we een stoerder uitje overdag op een zaterdag of zondag. U kunt dan denken aan lasergamen, karten, het bezoeken van een escape room, etc. De tweede keer gaan wij op een vrijdagavond een avondje uit. Met deze avond willen wij de kinderen een uitgaansbeleving bieden in een veilige omgeving. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten zoals poolen, het bezoeken van een bioscoop, uit eten gaan, enzovoort.

Mario Kart Game Club
Als laatste is er nog de Mario Kart Game Club. Door middel van het gamen, een hobby die vaak erg geliefd is bij de kinderen en daarom herkenbaar en veilig, is vaak de eerste stap tot contact gemaakt. Wanneer de kinderen door een gemeenschappelijk en veilig onderwerp het contact hebben gemaakt bij de Game Club, wordt dit vaak uitgebreid tijdens andere activiteiten van de Get Aut!. Tijdens de Mario kart Game Club spelen we spellen die alleen met meerdere mensen gespeeld kunnen worden. Daarnaast oefenen we voor toernooien die gehouden worden in het Bonami Spelcomputer Museum in Zwolle.

Ov-trainingen
Deze trainingen worden geheel afgestemd op de persoon die deze volgt. Het is de bedoeling dat we gedurende deze trainingen werken aan een vooraf gesteld doel. Dit doel gaan we bereiken door hier stap voor stap naar toe te werken. Gedurende deze trainingen zullen wij elke keer naar een bepaald doel reizen, waar we geheel in stijl van de Get Aut een leuke activiteit ondernemen. Aan het begin zullen de ‘reizen’ van kortere duur zijn en zullen de activiteiten zich daar ook op aanpassen. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat de eerste keer bestaat uit een stukje met de bus reizen naar het centrum van een stad om daar een ijsje te eten. De reizen bouwen zich op en zodoende bouwen de activiteiten die we als doel nemen om naar toe te reizen ook op.
Het algemene doel kan per kind ook verschillen. Misschien wilt u dat uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer leert reizen op enkele vertrouwde trajecten (zoals van huis naar school of van huis naar opa/oma), maar het doel kan ook zijn dat uw kind geheel zelfstandig wordt in het openbaar vervoer.
De ov-trainingen vallen onder de productcode die wij ook hanteren voor de Get Aut! dagen. U kunt uw wijkcoach benaderen om hiervoor uitbreiding van de beschikking te vragen.

Meer dan 5 activiteiten per maand
In totaal organiseert de Get Aut! minimaal vijf activiteiten per maand. In vakantieperioden en tijdens studiedagen en andere vrije dagen worden er meer activiteiten georganiseerd. Ook zijn er bijzondere dagen die zich voordoen die aansluiten bij de doelgroep waardoor er meer activiteiten worden toegevoegd. Bijvoorbeeld een nieuwe game die er uit komt, een toernooi dat plaats vindt, sinterklaas activiteiten of een jaarafsluiting. Zodoende is het aantal van vijf activiteiten per maand een echt minimum en zijn er vaak veel meer activiteiten te vinden.

1 op 1 begeleiding
Er is altijd vooraf een programma vastgesteld voor de activiteiten, maar als de kinderen hiervan af willen wijken kan dat in bepaalde mate in overleg. Ze hoeven nooit iets te doen wat ze niet willen, waar tegenover staat dat wij ze wel willen interesseren om nieuwe dingen te proberen. Het doel van zoveel autonomie bij de kinderen te leggen is om de kinderen te leren dat zij ook keuzes kunnen maken en binnen hun beperking flexibel kunnen zijn. Elk kind heeft hierin een ander niveau en om de kinderen goed te kunnen observeren en sturen tijdens dit en de andere processen begeleiden wij de kinderen 1 op 1.

Flexibele leeftijdsgrenzen
De hierboven genoemde leeftijdsgrenzen zijn gebaseerd op sociaal emotionele leeftijden. Sommige kinderen vallen nog in beide groepen en kunnen daarin prima met de oudere en de jongere groep mee. Andere kinderen zijn wel 12, maar sociaal emotioneel nog te jong om zich aan te sluiten bij de oudere groep. Als begeleiders van de Get Aut! kijken wij naar de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind en op basis daarvan beslissen wij in overleg met de ouders in welke leeftijdsgroep het kind past.

Gecontracteerde zorgaanbieder
Sinds augustus 2018 zijn wij gecontracteerd zorgaanbieder voor de zorgregio Midden Gelderland. Dat betekent dat we een voorliggende voorziening zijn voor de volgende gemeenten:

Gemeente Arnhem
Gemeente Doesburg
Gemeente Duiven
Gemeente Lingewaard
Gemeente Overbetuwe
Gemeente Renkum
Gemeente Rheden
Gemeente Zevenaar
Gemeente Rozendaal
Gemeente Wageningen
Gemeente Westervoort

Kosten Get Aut
Bij bovenstaande gemeenten zijn wij een gecontracteerde aanbieder. Oftewel, de gemeente heeft met ons een zogenoemd zorgcontract afgesloten. Buurtcoaches kunnen een beschikking voor uw kind regelen. U kunt de ‘Get Aut!’ dan laten betalen uit ZIN. U krijgt voor uw kind een bepaald aantal uren per jaar toegekend. Dit aantal wordt bepaald in overleg tussen u en uw buurtcoach en is afhankelijk van de inschatting hoeveel zorg uw kind nodig heeft volgens u beiden. Nadat u deze beschikking hebt factureren wij direct aan de gemeente en niet aan u als ouder. Om een beschikking te krijgen dient u naar uw buurtcoach te stappen, zij zullen dit verder met u oppakken. Wij kunnen u helpen om de weg te vinden naar uw buurtcoach.

Woont u in een andere gemeente, niet getreurd, ook met deze gemeenten zijn wij druk bezig om een zorgcontract af te sluiten. In tussen tijd rekenen wij voor kinderen uit deze gemeenten een particulier tarief.

Kosten zijn als volgt:

Get Aut! Dagen €25,-
Get Aut! Extra €25,-
Mario Kart Game Club €15,-
OV-trainingen Wordt bepaald in overleg

Facebook