Over ons

Wij zijn Stichting Get Aut!

Het doel van de stichting is om kinderen met een autisme spectrum stoornis te laten groeien in hun ontwikkeling, door ze individueel te begeleiden tijdens verschillende activiteiten. Tijdens deze activiteiten kunnen de kinderen oefenen om met de omgevingsprikkels om te gaan. Het beter leren omgaan met deze prikkels biedt de kinderen een kans om reeds opgelopen achterstanden zoveel mogelijk in te kunnen lopen waarmee ze, als ze volwassen zijn, volwaardig en zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij.

Soorten activiteiten
Wij onderscheiden twee soorten activiteiten.

1:
Werken aan algemene doelen met meerdere kinderen tegelijk waar ruimte is voor 1 op 1 begeleiding.
Er is altijd vooraf een programma vastgesteld voor de activiteiten, maar als de kinderen hiervan af willen wijken kan dat in bepaalde mate in overleg. Ze hoeven nooit iets te doen wat ze niet willen, waar tegenover staat dat wij ze wel willen interesseren om nieuwe dingen te proberen. Het doel van zoveel autonomie bij de kinderen te leggen is om de kinderen te leren dat zij ook keuzes kunnen maken en binnen hun beperking flexibel kunnen zijn. Elk kind heeft hierin een ander niveau en om de kinderen goed te kunnen observeren en sturen tijdens dit en de andere processen begeleiden wij de kinderen 1 op 1.

2:
Doordeweekse begeleiding: hier werkt 1 kind met 1 begeleider aan specifiekere doelen, waar geen ruimte voor is tijdens de reguliere begeleiding.
Voorbeelden: zwemmen, agressiviteit problemen thuis, gezinsbegeleiding, minder angst voor honden, sociale vaardigheidstraining door honden in te zetten, plannen door middel van koken, met geld leren omgaan, openbaar vervoer trainingen (zie uitwerking hieronder) etc

Uitwerking Ov-trainingen
Deze trainingen worden geheel afgestemd op de persoon die deze volgt. Het is de bedoeling dat we gedurende deze trainingen werken aan een vooraf gesteld doel. Dit doel gaan we bereiken door hier stap voor stap naar toe te werken. Gedurende deze trainingen zullen wij elke keer naar een bepaald doel reizen, waar we een leuke activiteit ondernemen. Aan het begin zullen de ‘reizen’ van kortere duur zijn en zullen de activiteiten zich daar ook op aanpassen. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat de eerste keer bestaat uit een stukje met de bus reizen naar het centrum van een stad om daar een ijsje te eten. De reizen bouwen zich op en zodoende bouwen de activiteiten die we als doel nemen om naar toe te reizen ook op.
Het algemene doel kan per kind ook verschillen. Misschien wilt u dat uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer leert reizen op enkele vertrouwde trajecten (zoals van huis naar school of van huis naar opa/oma), maar het doel kan ook zijn dat uw kind geheel zelfstandig wordt in het openbaar vervoer.

Flexibele leeftijdsgrenzen
Wij kennen twee leeftijdsgrenzen van 5 naar 12 jaar en van 12 t/m 18 jaar. Deze leeftijdsgrenzen zijn gebaseerd op sociaal emotionele leeftijden. Sommige kinderen vallen nog in beide groepen en kunnen daarin prima met de oudere en de jongere groep mee. Andere kinderen zijn wel 12, maar sociaal emotioneel nog te jong om zich aan te sluiten bij de oudere groep. Als begeleiders van de Get Aut! kijken wij naar de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind en op basis daarvan beslissen wij in overleg met de ouders in welke leeftijdsgroep het kind past.

Facebook